BỆNH VIỆN DOANH NGHIỆP CVG

136 - 138 Vành Đai Tây, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Website: ceohcm.edu.vn

Hotline: 08 4242 4466

Email: cskh@ceohcm.edu.vn

cskh@ceohcm.edu.vn
Tìm kiếm

KHÓA HUẤN LUYỆN

Play Video about Khóa học Giám đốc tài chính CFO CEO Hồ Chí Minh Holding Thumbnail

Mục tiêu chương trình

Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Tài chính – Kế toán thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong Bộ phận.

Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Tài chính từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN và Bộ phận Tài chính- Kế toán, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giúp CBNV trong Bộ phận Tài chính- Kế toán chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.

Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Tài chính – Kế toán để đưa ra các phương án tư vấn chiến lược tài chính để đáp ứng đủ nguồn lực cho chiến lược phát triển doanh nghiệp bằng hệ thống thông số: Dòng tiền; Lợi nhuận; Hạn mức chi phí; Huy động vốn.

Học viên có tư duy tổ chức Bộ phận Tài chính- Kế toán đảm bảo kiểm soát rủi ro về Tài chính và bảo mật của hệ thống.

Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc

TRIẾT LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

gdns2 300x178 1
gdtc1 300x178 1
gdtc2 300x176 1

MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO 4.0 - TOÀN DIỆN 4 GIAI ĐOẠN

Mô hình chuyển giao toàn diện 4 giai đoạn dành cho doanh nhân.

gdns5
gdns6
gdns7
gdns8

ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO 4.0 VỚI TRUYỀN THỐNG

gdns9
gdns11
gdns10
gdns12

NỘI DUNG KHÓA HỌC

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO

ĐỪNG ĐỂ CÔNG VIỆC KINH DOANH LÀ GÁNH NẶNG CUỘC SỐNG CỦA BẠN
Bạn là CEO – Bạn có đang gặp phải những vấn đề này?

MỤC TIÊU:

 • Đồng bộ kiến thức, tư tưởng mọi vị trí từ nhân viên cho đến lãnh đạo
 • Ghi lại các vấn đề trong quá trình áp dụng, phục vụ cho Giai đoạn 2 Offline – Tư tưởng, tư duy sử dụng kiến thức 

CÁCH THỨC:

 • Trên máy tính
 • Smartphone, máy tính bảng
 • Máy chiếu trong các buổi đào tạo tập trung
 
gdtc3

STT

Nội dung chuyển giao

Mục tiêu

1

Tổng quan về khóa học

Giúp học viên nắm bắt được lộ trình huấn luyện của khóa học Giám đốc Tài chính và vai trò, vị trí hiện tại của học viên để có góc nhìn và phương pháp học hiệu quả, để áp dụng tại doanh nghiệp.

2

Nhiệm vụ của một CEO chuyên nghiệp

Làm rõ các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm Giám đốc Tài chính phải làm với hệ thống Tài chính của mình, thay vì đi làm thay cho Nhân viên của chính mình tuyển về.

3

Các khái niệm căn bản về tài chính: Hệ thống khái niệm tài chính của doanh nghiệp, phòng ban để định khoản Bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC)

Giúp học viên hiểu rõ các thông số sức khỏe tài chính của doanh nghiệp để kiểm soát và tư vấn cho lãnh đạo, hiểu rõ các thông số về kinh doanh và chi phí của hệ thống để định khoản và kiểm soát chi phí của hệ thống.

4

Bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC)

Giúp học viên xây dựng được bảng điều khiển trung tâm hệ thống Kinh doanh, biết cách điều tiết các hạn mức tài chính trong CCSD để định hướng kinh doanh theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

5

Xây dựng hạn mức tài chính tại doanh nghiệp của học viên để chuẩn bị cho cơ chế khoán

– Huấn luyện học viên cách tương tác với CBNV trong phòng Tài chính – Kế toán để lấy dữ liệu lịch sử nhằm xây dựng hạn mức tài chính, hoặc phối hợp với các bộ phận xây dựng mới hạn mức tài chính mà không làm “vỡ” hệ thống.

6

– Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp

– Hướng dẫn học viên xây dựng bảng hạn mức mẫu trình lãnh đạo phê duyệt.
– Hướng dẫn học viên cách trình bày hạn mức tài chính khoán cho các phòng ban và ban hành văn bản cho lãnh đạo phê duyệt.

7

Bảng điều khiển Hệ thống trung tâm phòng Tài chính – Kế toán (CCSD)

Chuyển giao cho học viên tiếp nhận các hạn mức tài chính – kế toán do lãnh đạo khoán để truyền thông tới nhân viên nhằm chuẩn bị cơ chế khoán.

8

Cơ cấu tổ chức và luồng công việc trong phòng Tài chính – Kế toán

Giúp học viên xây dựng được 1 phòng Tài chính – Kế toán đầy đủ, phân tích được luồng công việc đến từng vị trí nhân viên; Định biên nhân sự; Đánh giá hiệu quả làm việc của từng vị trí.

9

Cơ cấu tổ chức và luồng công việc trong phòng Tài chính – Kế toán cho từng mô hình doanh nghiệp: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Dự án đầu tư

Giúp học viên về xây dựng được ngay cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế toán cho doanh nghiệp mình dựa trên mô hình doanh nghiệp.

10

Xây dựng chính sách cho nhân viên phòng Tài chính – Kế toán bằng bộ công cụ CCSP & KPIs

Giúp học viên biết cách xây dựng bảng lương thưởng cho CBNV trong phòng

11

Hệ thống báo cáo nội bộ phòng Tài chính – Kế toán và phương pháp lưu tài liệu đảm bảo tính kế thừa và đủ thông số cho CEO phân tích quản trị.

Giúp học viên xây dựng được báo cáo mẫu cho CBNV trong phòng, quy trình lưu trữ tài liệu.

12

Hệ thống báo cáo mẫu cho CEO và Hội đồng quản trị

Giúp học viên xây dựng được báo cáo mẫu cho CEO và Hội đồng quản trị.

13

Quy trình kiểm soát tài chính doanh nghiệp thông qua hạn mức; Kế hoạch để doanh nghiệp vận hành chuyên nghiệp.

Giúp học viên chủ động xây dựng các hạn mức tài chính trong doanh nghiệp cho CEO, hỗ trợ, đôn đốc các Trưởng phòng lập kế hoạch hàng tháng bằng kế hoạch mẫu tài chính để doanh nghiệp chủ động về dòng tiền và chi tiêu thông minh.

14

Kỹ năng đào tạo nhân viên để định khoản đúng, kiểm soát hạn mức đúng; Chịu trách nhiệm với các chỉ tiêu hạn mức mà doanh nghiệp đưa ra.

Xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên để đảm bảo các thông số tài chính đến với Giám đốc Tài chính là chính xác và có tính kiểm soát

15

Quy trình tiếp nhận và đào tạo nhân viên mới trong Bộ phận Tài chính – Kế toán

Huấn luyện học viên quy trình đào tạo về văn hóa, chuyên môn, quyền lợi cá nhân nhằm chọn lọc được đúng nhân sự để đi đường dài với doanh nghiệp.

16

Hướng dẫn các phần mềm kế toán: Ưu điểm và Nhược điểm.

Giới thiệu một số phần mềm trên thị trường về nghiệp vụ kế toán để Giám đốc Tài chính tham khảo và sử dụng cho phù hợp.

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO

MỤC TIÊU:

 • Nắm được tư duy ứng dụng kiến thức vào doanh nghiệp
 • Ứng dụng triết lý đạo phật trong lãnh đạo và kinh doanh
 • Tích cực hỏi – đáp với nhà huấn luyện Mr. Ngô Minh Tuấn với các khó khăn đã ghi chép sẵn.

CÁCH THỨC:

 • Tất cả các học viên tham gia chuyển giao offline 1,5 ngày tại Resort gần trung tâm HN để toàn bộ Thân – Tâm – Tuệ được tập trung tuyệt đối.
 • Được chuyển giao trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam.
 • Hỏi – Đáp – Tương tác trực tiếp với Mr. Ngô Minh Tuấn và các học viên khác
gdns18

STT

Nội dung chuyển giao

Mục tiêu

1

Ứng dụng Đạo Phật trong kinh doanh

– Giúp học viên hiểu mình, hiểu người và biết cách dùng người.
– Giúp học viên hiểu được bản chất của tư duy hệ thống trên cơ sở có góc nhìn sử dụng người để phù hợp với hệ thống.

2

Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng người.

– Giúp học viên hiểu được 6 hệ giá trị để hình thành nên 1 con người, định hình được tầng bậc của nhân sự khi phỏng vấn tuyển dụng.
– Giúp học viên hiểu được vấn đề của Nhân sự mình đang dùng, từ đó có giải pháp giúp họ thay đổi.

3

Phỏng vấn tuyển dụng

Chuyển giao phương pháp tuyển dụng có Bộ kit tuyển dụng và câu hỏi kèm theo.

4

Hệ thống báo cáo mẫu.

Hướng dẫn xây dựng và sử dụng hệ thống báo cáo mẫu tại Doanh nghiệp. (có báo cáo mẫu kèm theo)

5

Quy trình họp giao ban

Có quy trình mẫu kèm theo và biên bản họp giao ban mẫu để học viên sử dụng.

6

Phương pháp định giá doanh nghiệp và huy động vốn

Giúp học viên xác định được chiến lược phát triển doanh nghiệp, phương pháp định giá doanh nghiệp và cách sử dụng hệ thống công cụ BSC, CCSC, CCSD, CCSP để huy động vốn.

7

Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp

Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp mình.

8

Gala Tổng kết và trao chứng chỉ

Thành phần tham gia: Tất cả các học viên học các Khóa (khoảng 500 học viên)
– CEO Quản trị
– Giám đốc kinh doanh
– Giám đốc Tài chính
– Giám đốc Nhân sự
– Giám đốc Sản xuất
“Là nơi hội tụ những con người cùng hệ tư duy để có thể chung tay góp sức với nhau để giải quyết các vấn đề trong Doanh nghiệp bạn.”

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO

MỤC TIÊU:

 •  Ứng dụng toàn bộ kiến thức, tư duy, công cụ vào doanh nghiệp
 • Ghi chép lại toàn bộ các vấn đề trong quá trình tự áp dụng để chuẩn bị tham gia khóa hỗ trợ offline trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn

CÁCH THỨC:

 • Tự áp dụng tại doanh nghiệp của học viên với toàn bộ tư tưởng, tư duy, công cụ và kịch bản áp dụng vào doanh nghiệp đã được huấn luyện tại chương trình
gdns18

STT

Nội dung chuyển giao

Mục tiêu

1

– Học viên áp dụng các kiến thức đã học trên cơ sở các công cụ hỗ trợ vào doanh nghiệp
– Ghi lại các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp trong quá trình áp dụng

Tạo ra sự nhất quán, đồng bộ về văn hóa từ ban lãnh đạo cho đến các nhân viên.

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO

MỤC TIÊU:

 •  Ứng dụng toàn bộ kiến thức, tư duy, công cụ vào doanh nghiệp
 • Ghi chép lại toàn bộ các vấn đề trong quá trình tự áp dụng để chuẩn bị tham gia khóa hỗ trợ offline trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn

CÁCH THỨC:

 • Tự áp dụng tại doanh nghiệp của học viên với toàn bộ tư tưởng, tư duy, công cụ và kịch bản áp dụng vào doanh nghiệp đã được huấn luyện tại chương trình
gdns18

STT

Nội dung chuyển giao

Mục tiêu

1

Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp

– Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp.
– Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1. Cơ chế hình thành tư duy

Giúp học viên tự động nhân bản tư duy mọi vấn đề trong cuộc sống

2. Tư duy bắt bệnh doanh nghiệp và giải pháp

Giúp học viên tìm ra bệnh của doanh nghiệp với dưới 10 câu hỏi và sơ đồ giải pháp

3. Tư duy bắt bệnh con người và cách giao tiếp

Giúp học viên định vị người đối diện với dưới 10 câu hỏi và chọn cách giao tiếp hiệu quả

4. Tư duy đóng gói để nhân bản doanh nghiệp

Giúp học viên đóng gói được toàn bộ văn bản, quy trình của doanh nghiệp nhằm nhân bản hệ

5. Quy trình tư vấn doanh nghiệp

Giúp học viên chủ động tư vấn doanh nghiệp từ lúc bắt đầu đến kết thúc trên cơ sở kinh nghiệp tư vấn doanh của ông Ngô Minh Tuấn.

6. Thực tập tư vấn doanh nghiệp

Tham gia tư vấn doanh nghiệp cùng học viện CEO Việt Nam (Không bắt buộc – Học viên chủ động về phương tiện và sinh hoạt phí)

Đăng ký tham gia tr?id=617916072561469&ev=PageView&noscript=1

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

» Trang chủ «

» Giới thiệu Khóa học «

» Catalogue «

» Người chia sẻ «

» Đăng ký tư vấn «

» Nội dung Khóa học «

» Cảm nhận, Reviews «

» Chi phí Khóa học «

» Lịch khai giảng «

» Liên hệ «

" Đặc quyền tại hệ sinh thái CEO Việt Nam sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị "

“ Không chỉ đơn thuần là khóa học mà là cả hệ sinh thái doanh nhân ”

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam


 • Học viên được nhận chính sách ưu đãi 10% khi mua khóa học bất kỳ tại Học viện (Hiệu lực vĩnh viễn khi hoàn thành chương trình CEO Quản trị)
 • Học viên được tham gia cộng đồng doanh nhân CVG
 • Học viên có cơ hội đăng ký trải nghiệm các chuyến đào tạo tại nước ngoài
 • Học viên đủ điều kiện để đăng ký học chương trình CEO Master

Tập đoàn CEO Việt Nam Global


 • Học viên có cơ hội tham gia vào hệ sinh thái CEO Việt Nam

Trường mầm non Merry Star - CEO Kid


 • Học viên được nhận chính sách ưu đãi khi cho con theo học tại đây

Tập đoàn CVG Shark Group


 • Học viên có cơ hội được tham gia đầu tư cùng CVG Shark Group​

Tập đoàn CVG Building Group


 • Học viên có cơ hội được nhận chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại đây

Hệ thống giáo dục CEO High School


 • Học viên có cơ hội được nhận chính sách ưu đãi khi cho con theo học tại đây

Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam


 • Học viên có cơ hội trở thành giảng viên tại đây
 • Học viên có cơ hội ưu tiên tuyển dụng sinh viên tại đây

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ

Ông Ngô Minh Tuấn

1. Vị trí hiện tại:

 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Holding
 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CVG Building Store
 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Shark Group Global
 • Chủ tịch Câu lạc bộ phát triển Doanh nhân Việt Nam –  Asean (VN – ADA)

2. Tác giả của các công cụ Khoán doanh nghiệp

0 +
Sở hữu hơn 11 Doanh nghiệp đang vận hành
+
Hơn 20,000 Học viên trên khắp thế giới
Gv Nmt

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Play Video about Chia sẻ của học viên sau khi học xong Khóa huấn luyện Giám đốc tài chính CFO CEO Hồ Chí Minh Holding
HỌC VIỆN CEO VIỆT NAM - CVG HỒ CHÍ MINH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐỒNG HÀNH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT