08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

Khoá Huấn Luyện

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
TẠI HỌC VIỆN CEO MIỀN NAM - CVG HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO GIÁM ĐỐC CHỨC NĂNG

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO KHỞI NGHIỆP, STARTUP, GỌI VỐN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG, TRƯỞNG PHÒNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT MANG LẠI CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC & AN LẠC

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT