08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

Lịch Huấn Luyện

Lịch tháng 12/2022

08-11/12

QUẢNG NINH

K97 - CEO MASTER – BÁC SĨ DOANH NGHIỆP

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:

14/12

ZOOM ONLINE

HỘI THẢO LỘ TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN GIA & PHƯƠNG PHÁP HỢP TÁC

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:

16-18/12

HÀ NỘI

K98 - CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – PTP

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:

23-25/12

HÀ NỘI

K99 - CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

28-29/12

HỒ CHÍ MINH

TƯ DUY XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & KIỂM SOÁT THỰC THI

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:

30/12

ZOOM ONLINE

ZOOM NỘI BỘ CẤP CAO - ÁP DỤNG CƠ CHẾ KHOÁN TOÀN DIỆN

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:
Học viện CEO Miền Nam - CVG Hồ Chí MinhLogo

HỌC VIỆN CEO VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

 

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT