08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

Lịch Huấn Luyện

Lịch tháng 04/2023

04/2023

TP. HỒ CHÍ MINH

K104 - CHUYỂN HÓA TÂM THỨC

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:

Button Xem Chi Tiet

04/2023

TP. HỒ CHÍ MINH

K105 - CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:

Button Xem Chi Tiet

Lịch tháng 05/2023

05/2023

HÀ NỘI

K106 - CHUYỂN HÓA TÂM THỨC

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:
Button Xem Chi Tiet

05/2023

HÀ NỘI

K107 - CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:

Button Xem Chi Tiet

Lịch tháng 06/2023

06/2023

TP. HỒ CHÍ MINH

K108 - CHUYỂN HÓA TÂM THỨC

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:

Button Xem Chi Tiet

06/2023

TP. HỒ CHÍ MINH

K109 - CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:

Button Xem Chi Tiet

06/2023

QUẢNG NINH

K110 - CEO MASTER - BÁC SĨ DOANH NGHIỆP

Tìm hiểu nội dung chương trình tại đây:

Button Xem Chi Tiet

Học viện CEO Miền Nam - CVG Hồ Chí MinhLogo

HỌC VIỆN CEO VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ NGAY

 

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT