08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG, TRƯỞNG PHÒNG

Học viện CEO Miền Nam - CVG Hồ Chí MinhLogo

HỌC VIỆN CEO VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

 

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT