08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

KHÓA HUẤN LUYỆN

CEO QUẢN TRỊ 4.0

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO HỒ CHÍ MINH HOLDING

Play Video about Ceo Quan Tri 4 0 Ceo Ho Chi Minh Holding 003

Mục tiêu chương trình

Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.

Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa Doanh nghiệp, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.

Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Doanh nghiệp để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển Doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

Và quan trọng hơn cả, chương trình chuyển giao hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và Doanh nghiệp, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.

HỘI TỤ ĐỂ KHOÁN

1. Xây dựng hạn mức tài chính khoán

CEO phải biết

 • BSC (Thẻ điểm cân bằng doanh nghiệp)
 • Xây dựng Cơ cấu tổ chức cho các mô hình doanh nghiệp.
 • Xây dựng hạn mức tài chính trên yếu tố lịch sử của doanh nghiệp hoặc xây mới.

Công cụ CEO được nhận

 • Bảng phân tích BSC và hướng dẫn sử dụng
 • Các mô hình Cơ cấu tổ chức
 • Bảng Tài chính điều khiển trung tâm của hệ thống (CCSC)
 • Các văn bản mẫu để khoán.

Tư duy CEO được nhận

 • Cài chiến lược vào đầu CEO bằng CCSC (nếu anh/chị là Chủ tịch HĐQT).
 

3. Xây dựng cơ chế giám sát và nghiệm thu kết quả

CEO phải biết

 • Xây dựng các mục tiêu hành trình (ngày/tuần) và xây dựng báo cáo mẫu ngày/tuần.
 • Xây dựng các mục tiêu của tháng và báo cáo mẫu trong tháng.
 • Xây dựng các mục tiêu của năm và báo cáo mẫu của năm.
 • Xây dựng luật thưởng/phạt và sa thải.

Công cụ CEO được nhận

 • Bộ báo cáo mẫu theo tuần/tháng/năm của CEO và các Trưởng phòng ban.
 • Bảng hướng dẫn phân tích báo cáo và ý nghĩa các con số để đọc bệnh doanh nghiệp.

Tư duy CEO được nhận

 • Cài tư duy quản trị bằng số liệu thông qua báo cáo thay vì quản trị bằng hành vi.

2. Thẩm định kế hoạch người được khoán

CEO phải biết

 • Thẩm định Cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự.
 • Thẩm định quỹ lương khoán, cách trả lương khoán và sự phù hợp thực tế.
 • Thẩm định cách sử dụng chi phí khoán và sự phù hợp theo doanh thu, theo đặc thù doanh nghiệp của năm và tháng.
 • Thẩm định luật thưởng/phạt theo doanh thu.

Công cụ CEO được nhận

 • Bảng định mức khối lượng công việc và phương pháp định biên nhân sự.
 • Bộ văn bản khoán cho các phòng ban (CCSD)
 • Bộ văn bản khoán tới từng nhân viên (CCSP & KPIs)
 • Kế hoạch mẫu sử dụng chính sách khách hàng, chính sách đại lý, chi phí quảng cáo, chính sách phúc lợi,….
 • Bộ luật mẫu về thưởng/phạt/sa thải.

Tư duy CEO được nhận

4. Nhìn người, thẩm định người phù hợp để khoán

CEO phải biết

 • Xây dựng được khung năng lực của vị trí cần khoán.
 • Xác định được thái độ và tâm lý của vị trí cần khoán.
 • Nhìn và chọn người nội bộ phù hợp để khoán.
 • Phỏng vấn tuyển dụng để tìm đúng người để khoán.

Công cụ CEO được nhận

 • Đây là phần học viên được chia sẻ về triết lý của Đạo Phật, nhằm ứng dụng vào đời sống để nhìn rõ mong muốn, tầng bậc của mỗi nhân sự, của chính mình để sắp xếp sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp cho phù hợp (bởi dùng sai người thì mọi người đều không còn giá trị).

Tư duy CEO được nhận

 • Cài chiến lược văn hóa trong mọi bộ óc.

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CEO QUẢN TRỊ 4.0

Sỡ hữu hơn 3000 công cụ độc quyền áp dụng từ CEO đến Nhân viên cho 5 phòng ban: Kinh doanh, Marketing, Nhân sự, Kế toánVận hành.

Một chương trình đào tạo tư duy và ứng dụng thực tiễn, bài bản xuyên suốt với 6 mảng chính trong doanh nghiệp: Chiến lượcKinh doanhTài chínhNhân sựVận hànhPháp lý thông qua Cơ chế Khoán toàn diện.

Nội dung chương trình Online và Offline xuyên suốt, đồng nhất triết lý. Trong đó:
 • Chương trình Online: tạo điều kiện cho Học viên có thể đặt câu hỏi và giải đáp trực tiếp ngay trên phần mềm.
 • Chương trình Offline: tạo trải nghiệm đặc biệt hơn khi tổ chức tại Resort 4* cao cấp.

Tham gia cộng đồng doanh nhân, chủ tịch, CEO dành riêng cho học viên thông qua trao đổi zoom nội bộ 1 tháng/ 2 lần.

Được hỗ trợ bởi chuyên gia của Học viện CEO Việt Nam trong 12 tháng thông qua hình thức:  Online, Zoom, Trực tiếp tại văn phòng, Trực tiếp tại Cơ sở Kinh doanh của Khách hàng.

Đặc biệt: Học viên sẽ được tham gia vào Hệ sinh thái CVG Việt Nam - Tập đoàn CEO Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

ONLINE

Bài họcNội dungCông cụ được nhận
Bài 1Phương pháp học ON – OFF đối với khóa học CEO Quản Trị 
Bài 2Quy luật tư duy của bộ não2.1 Quy luật tư duy bộ não
Bài 3Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp3.1 Sơ đồ tổ chức điều hành doanh nghiệp
Bài 4BSC – Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp4.1 Hệ thống thẻ điểm cân bằng trong doanh nghiệp BSC
Bài 5Xây dựng cơ cấu tổ chức trong Doanh nghiệp5.1 Công cụ thảo luận nhóm
Bài 6Xây dựng bộ điều khiển CCSC (Center Control System of Company)

6.1 Các khái niệm trong bảng CCSC

6.2 Bảng CCSC mẫu

6.3 Cơ cấu tổ chức mẫu

6.4 Các khái niệm và phương pháp xây dựng hạn mức

6.5 Mẫu văn bản khoán CCSC

6.6 Hệ số ảnh hưởng ngoài quỹ lương

6.7 Bảng đăng ký hệ số ảnh hưởng của phòng ban

Bài 7Luồng công việc trong kinh doanh

7.1 Cơ cấu tổ chức phòng Truyền thông

7.2 Kế hoạch truyền thông

7.3 Cơ cấu tổ chức phòng Marketing

7.4 Kế hoạch Marketing

7.5 Kế hoạch sử dụng chính sách đại lý

7.6 Kế hoạch sử dụng chính sách khách hàng

7.7 Cơ cấu tổ chức phòng Truyền thông – Marketing

7.8 Cơ cấu tổ chức – Chức năng nhiệm vụ kênh GT

7.9 Mô hình kinh doanh chuỗi

7.10 Cách xây dựng mô hình chuỗi

Bài 8Ban hành văn bản Khoán cho bộ phận Kinh doanh8.1 Mẫu văn bản khoán CCSD
Bài 9Luồng công việc trong phòng Hành chính Nhân sự

9.1 Luồng công việc – CCTC phòng hành chính nhân sự

9.2 Bảng chính sách phúc lợi

9.3 Bảng định mức tuyển dụng

9.4 Mẫu văn bản khoán CCSD phòng hành chính nhân sự

Bài 10Luồng công việc phòng Tài chính – Kế toán

10.1 Luồng luân chuyển tiền – hàng trong doanh nghiệp

10.2 Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính – Kế toán

10.3 Biên bản ủy quyền ký lệnh chi tài chính

Bài 11Kỹ năng dẫn dắt các Trưởng phòng nhận cơ chế khoán CCSD theo hạn mức tài chính 
Bài 12Xây dựng bảng CCSP cho phòng ban12.1 CCSP, KPIs, Nội quy doanh thu nhân sự
Bài 13Tổng kết 

OFFLINE TẠI RESORT

STTNội dung chi tiết
1Vai trò của Doanh nghiệp đối với đời sống
2Vai trò của ban lãnh đạo đối với Doanh nghiệp
3Các bước thiết kế Doanh nghiệp (IDEA)
4Xây dựng Doanh nghiệp (CONCEPT + BUILD)
5Nguyên tắc vận hành Doanh nghiệp theo cơ chế khoán (OPERATION)
6Chuyển hóa Doanh nghiệp (SETUP)
7Hỏi đáp thực tế ứng dụng khoán vào Doanh nghiệp
 

PHƯƠNG THỨC HUẤN LUYỆN

Phuong Thuc Huan Luyen Ceo Quan Tri

" Đặc quyền tại hệ sinh thái CEO Việt Nam sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị "

“ Không chỉ đơn thuần là khóa học mà là cả hệ sinh thái doanh nhân ”

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam


 • Học viên được nhận chính sách ưu đãi 10% khi mua khóa học bất kỳ tại Học viện (Hiệu lực vĩnh viễn khi hoàn thành chương trình CEO Quản trị)
 • Học viên được tham gia cộng đồng doanh nhân CVG
 • Học viên có cơ hội đăng ký trải nghiệm các chuyến đào tạo tại nước ngoài
 • Học viên đủ điều kiện để đăng ký học chương trình CEO Master

Tập đoàn CEO Việt Nam Global


 • Học viên có cơ hội tham gia vào hệ sinh thái CEO Việt Nam

Trường mầm non Merry Star - CEO Kid


 • Học viên được nhận chính sách ưu đãi khi cho con theo học tại đây

Tập đoàn CVG Shark Group


 • Học viên có cơ hội được tham gia đầu tư cùng CVG Shark Group​

Tập đoàn CVG Building Group


 • Học viên có cơ hội được nhận chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại đây

Hệ thống giáo dục CEO High School


 • Học viên có cơ hội được nhận chính sách ưu đãi khi cho con theo học tại đây

Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam


 • Học viên có cơ hội trở thành giảng viên tại đây
 • Học viên có cơ hội ưu tiên tuyển dụng sinh viên tại đây

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ

Ông Ngô Minh Tuấn

1. Vị trí hiện tại:

 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Holding
 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CVG Building Store
 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Shark Group Global
 • Chủ tịch Câu lạc bộ phát triển Doanh nhân Việt Nam –  Asean (VN – ADA)

2. Tác giả của các công cụ Khoán doanh nghiệp

0 +
Sở hữu hơn 11 Doanh nghiệp đang vận hành
+
Hơn 20,000 Học viên trên khắp thế giới
Gv Nmt

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Play Video about Chia Se Hoc Vien Ceo Quan Tri 4 0 Ceo Ho Chi Minh Holding
Học viện CEO Miền Nam - CVG Hồ Chí MinhLogo

HỌC VIỆN CEO VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

 

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT