08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

Cơ chế hình thành tư duy là gì - Ngô Minh Tuấn

CATALOGUE CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TƯ DUY

KHÓA HỌC CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TƯ DUY – NGÔ MINH TUẤN

 

 

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT