08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

Lưu trữ: Khóa học

Banner Dich Vu Tu Van Doanh Nghiêp

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP Mục tiêu Đánh giá thực trạng hệ thống quản trị, kinh doanh của Doanh nghiệp Tư vấn định hướng chiến lược, quản trị, kinh doanh, nhân sự, tài chính, vận hành, pháp lý, cấu trúc vốn và sử dụng vốn hiệu quả Tư vấn thiết kế, đóng gói Doanh …

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP Read More »

Banner Chuong Trinh Huan Luyen Giam Doc Nhan Su

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHRO

CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Mục tiêu chương trình Xây dựng chiến lược nhân sự thông qua đào tạo và có tính kế thừa của hệ thống. Về chuyên môn: Được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên. Về …

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHRO Read More »

Banner Chương Trinh Huan Luyen Co Che Hinh Thanh Tu Duy

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TƯ DUY

Lời nói đầu Sống trong đời sống, ai cũng mong muốn bản thân được Thành công và Hạnh phúc. Tuy nhiên, nền tảng để Thành công và Hạnh phúc là khả năng xử lý thấu đáo các vấn đề họ gặp phải trong đời sống, trên cơ sở phương pháp hành động phải thiện lành, chính xác, nhanh …

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TƯ DUY Read More »

Banner Chuong Trinh Huan Luyen Chuyen Hoa Tam Thuc

CHUYỂN HÓA TÂM THỨC

KHÓA HỌC (ONLINE + THIỀN) CHUYỂN HÓA TÂM THỨC HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO HỒ CHÍ MINH HOLDING CHUYỂN HÓA TÂM THỨC là chương trình tâm huyết của ông Ngô Minh Tuấn – người đã áp dụng thành công triết lý nhà Phật vào lãnh đạo và vận hành tập đoàn CEO Việt Nam! Ý NGHĨA …

CHUYỂN HÓA TÂM THỨC Read More »

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT