BỆNH VIỆN DOANH NGHIỆP CVG

136 - 138 Vành Đai Tây, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Website: ceohcm.edu.vn

Hotline: 08 4242 4466

Email: cskh@ceohcm.edu.vn

cskh@ceohcm.edu.vn
Tìm kiếm

Khóa học

Chương trình Nhân bản Chuyên gia và Hợp tác cùng Chuyên gia - Khóa 02

CHƯƠNG TRÌNH NHÂN BẢN CHUYÊN GIA VÀ HỢP TÁC CÙNG CHUYÊN GIA K02

Chương trình Nhân bản chuyên gia và Hợp tác cùng chuyên gia K02 Nhằm mục tiêu phát triển Tập đoàn CEO Việt Nam Global (CVG) và hệ sinh thái các công ty thành viên như: CVG Shark Group, Tập đoàn CVG Building, Học viện doanh nhân CEO Việt Nam Global, Trường huấn luyện doanh nhân

CHƯƠNG TRÌNH NHÂN BẢN CHUYÊN GIA VÀ HỢP TÁC CÙNG CHUYÊN GIA K02 Read More »

Banner Chuong Trinh Huan Luyen Giam Doc Nhan Su

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHRO

CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Mục tiêu chương trình Xây dựng chiến lược nhân sự thông qua đào tạo và có tính kế thừa của hệ thống. Về chuyên môn: Được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên. Về

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHRO Read More »

Banner Chương Trinh Huan Luyen Co Che Hinh Thanh Tu Duy

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TƯ DUY

Lời nói đầu Sống trong đời sống, ai cũng mong muốn bản thân được Thành công và Hạnh phúc. Tuy nhiên, nền tảng để Thành công và Hạnh phúc là khả năng xử lý thấu đáo các vấn đề họ gặp phải trong đời sống, trên cơ sở phương pháp hành động phải thiện lành, chính xác, nhanh

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TƯ DUY Read More »

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT