BỆNH VIỆN DOANH NGHIỆP CVG

136 - 138 Vành Đai Tây, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Website: ceohcm.edu.vn

Hotline: 08 4242 4466

Email: cskh@ceohcm.edu.vn

cskh@ceohcm.edu.vn
Tìm kiếm
Ceo Quan Tri Workshop
Cơ hội trải nghiệm thực tế Chương trình CEO Quản trị 4.0 Miễn phí

MIỄN PHÍ | CHƯƠNG TRÌNH CEO QUẢN TRỊ WORKSHOP

KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP 2023

Chủ đề: 
  • Hình thức đăng ký: Điền vào Form Đăng ký
  • Thời gian: 09h00-16h30 Chủ nhật, ngày 21/05/2023 tại TP. Hồ Chí Minh
  • Đối tượng tham gia: Miễn phí dành cho Học viên CEO Quản Trị và Chuyển Hóa Tâm Thức. "Đặc biệt: Mỗi học viên được dẫn theo tối đa 2 người là Chủ doanh nghiệp hoặc nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp."
  • Chuyên gia huấn luyện: Ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Hệ sinh thái CEO Việt Nam

Mục tiêu chương trình:

  • Giúp học viên đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và tính tác động lên nền kinh tế Việt Nam 2023.
  • Giúp học viên căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Doanh nghiệp, để xây dựng phương án ứng phó phù hợp trong giai đoạn 2023.

ĐĂNG KÝ NGAY

Ceo Quản Trị 4.0
Chuyển Hoá Tâm Thức
Khác (GĐ. Khởi nghiệp, TP. Kinh Doanh)
Chưa tham gia

ĐĂNG KÝ THAM GIA

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Anh/Chị đã tham gia chương trình nào rồi?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT