08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

Cảm nhận của chị Trần Thị Tính sau khi Tham gia Chương trình CEO Quản trị 4.0 của Học viện CEO Miền Nam

Bình chọn bài viết.

Phỏng vấn Cảm nhận của chị Trần Thị Tính sau khi Tham gia Chương trình CEO Quản trị 4.0 của Học viện CEO Miền Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT