Chỉ còn 1 bước để hoàn tất đăng ký

Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng của bạn.

Bước 2: Nhập thông tin thanh toán

+ Chọn ngân Hàng: ACB – CN Hồ Chí Minh

+ Nhập số tài khoản: 42424466

+ Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

+ Nội dung chuyển khoản: 
           HoTen_SDT_Khoá học

Bước 3: Hoàn tất thanh toán.

Trong vòng 24h bạn sẽ nhận được mail xác nhận khi hoàn tất thanh toán.

Lưu ý:

Đơn hàng có hiệu lực thanh toán trong vòng 48h kể từ thời điểm đăng ký, Sau 48h Đơn Hàng Sẽ Tự Động Bị Huỷ.