08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

Phương pháp Định giá Thương hiệu, Định Giá Sản phẩm, Xác định Giá trị Doanh nghiệp | Học viện CEO Miền Nam

5/5 - (7 bình chọn)

Banner Phương pháp định giá Thương hiệu và định giá sản phẩm Học viện CEO Miền Nam

1. Phương pháp Xác định Giá trị Doanh nghiệp – Ngô Minh Tuấn | Học viện CEO Miền Nam

Quy tắc vàng để định giá Doanh nghiệp

2. Phương pháp Định giá Sản phẩm – Ngô Minh Tuấn | Học viện CEO Miền Nam

Định giá Sản phẩm thể nào ?

 

 

3. Phương pháp Định giá Sản phẩm trong Marketing – Ngô Minh Tuấn | Học viện CEO Miền Nam

 

 

4. Phương pháp Phân tích Thị trường và Định giá Thị trường – Ngô Minh Tuấn | Học viện CEO Miền Nam

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT