08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

Giới thiệu CEO Thái Bình Holding – Thành viên của Học viện CEO Việt Nam

Bình chọn bài viết.

Học viện CEO Thái Bình

CEO Thái Bình Holding là đơn vị trực thuộc Tập đoàn CEO Việt Nam do ông Ngô Minh Tuấn.

Địa chỉ: 38 Lê Lợi, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình

Đi vào hoạt động từ tháng 9/2020 CEO Thải Bình Holding đã và đang mang lại cơ hội cho nhiều bạn trẻ tại Thái Bình có cơ hội phát triển năng lực, sự sáng tạo khi bắt tay vào khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, CEO Thái Bình Holding còn cung cấp các khóa học giá trị, thiết thực, cung cấp các kiến thức cần có giúp các doanh nhân trẻ tự tin khi khởi nghiệp.

1. SẢN PHẨM

Với sản phẩm: Sản phẩm giá trị là sản phẩm làm thoả mãn khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng, trên cơ sở phản hồi trung thực của khách hàng sau khi sử dụng

Với con người giá trị:

Đối với khách hàng: Là tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn trên cơ sở phải có giá trị thực sự đối với cuộc sống của khách hàng, chứ không chỉ là bán thứ khách hàng muốn mua mà xét thấy không phù hợp.

Đối với đồng nghiệp: Là sự chia sẻ về hiểu biết, trí tuệ với đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ và phát triển.

Đối với tiền bạc: Là kiểm soát được thành quả bản thân làm ra để tưởng thưởng trên giá trị thực chứ không phải là cảm tính.

Để lan toả giá trị: Là lắng nghe khách hàng, đồng nghiệp, để thấy cái thiếu của mỗi người, để bù đắp chứ không phải là phán xét

Với ý nghĩa đó, CEO Thái Bình Holding không ngừng hoàn thiện về hệ thống nhân sự, tìm kiếm, nâng cấp, các sản phẩm, dịch vụ trong nước và quốc tế nhằm mang tới cho hệ thống khách hàng ngày càng hạnh phúc, an lạc.

Với tầm nhìn trở thành một Tập đoàn hoạt động đa ngành trên cơ sở lấy giá trị đào tạo, huấn luyện làm cốt lõi, và trở thành thương hiệu được nhân dân yêu quý và tin tưởng nhất Việt Nam.

Sứ mệnh kiến tạo doanh nghiệp thành công bằng hệ thống các giải pháp phù hợp với thực tiễn tại Thái Bình.

2. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Suy nghĩ phải TRUNG THỰC

Hành động phải: GIÁ TRỊ

Ứng xử phải: CHÂN THÀNH

3. TRIẾT LÝ VẬN HÀNH

Đối với chính mình: Đừng làm việc, nếu bạn không hiểu được việc làm của bạn có ý nghĩa gì với chính cuộc sống của bạn.

Đối với khách hàng: Đừng bán hàng, nếu chính bạn thấy rằng sản phẩm, dịch vụ mà bạn chuẩn bị cung cấp cho khách hàng không làm cho cuộc sống của khách hàng tốt lên.

Đối với nội bộ Tập đoàn: Không có khái niệm người cũ, người mới, chức cao, chức thấp, người ngoài, người nhà. Chỉ có khái niệm: “ Người có giá trị”

4. Giá trị xuyên suốt

Nâng đỡ và phát triển các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế điah phương, đề cao năng lực, sự phát triển của các startup.

CEO Thái Bình Holding – Nâng đỡ khởi nghiệp

 

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT